Uitzendbureau in de Alblasserwaard   •   Disclaimer   •   Downloads   •   Inloggen urenregistratie
 Locatie Spindermolen 44
3371 RN Hardinxveld-
Giessendam
 Telefoon 088 - 200 3600 Whatsapp  06-36215327
  Doen personeel uitzendbureau    
               
               
    Button TextButton TextButton TextButton TextButton TextButton TextButton Text    
         
         
   

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel DOEN! Personeel zijn best doet om alle informatie en diensten zo goed en foutloos aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

DOEN! Personeel ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOEN! Personeel. DOEN! Personeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermende (werk)en of het anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van derden. 

DOEN! Personeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. DOEN! Personeel behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van DOEN! Personeel.

   
    DOEN! Personeel | Spindermolen 44, 3371 RN Hardinxveld-Giessendam | 088 - 200 3600 | info@doenpersoneel.nl